โรงเรียนบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
หน้าแรก · กระดานข่าว · สมุดเยี่ยม09/12/2016 16:44:59
รายการหลัก
 ประวัติโรงเรียน
 สัญลักษณ์ของโรงเรียน
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 ทำเนียบบุคลากร
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน
 โครงสร้างการบริหาร
 แผนงานโครงการ
 แผนผังโรงเรียน
 เพลงมาร์ชโรงเรียน
 กระดานข่าว สพป.นค.1
 กระดานสนทนา
eoffice
eoffice สพป.นค.1
เยี่ยมชมห้องเรียน
 ชั้นอนุบาล 1
 ชั้นอนุบาล 2
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สภานักเรียน ปีการศึกษา2557

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ คนหมั่น
ประธานสภานักเรียน


เด็กหญิงจิราพร เหลือขัน
รองประธานสภานักเรียน


เด็กหญิงสัมพันธ์ ผิวเหลือง
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ


เด็กชายนราธิป ดอนเกิด
รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ


เด็กหญิงนันทิดา บัวจำนงค์
กรรมการฝ่ายวิชาการ


เด็กหญิงสุพัตรา แทนหาร
กรรมการฝ่ายวิชาการ


เด็กชายกิตติพงษ์ จันทะเหล็ก
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์


เด็กหญิงปาริชาติ ศรีมาศ
รองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์


เด็กหญิงจิดาภา พิมศร
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์


เด้กชายโชคชัย คงเกิด
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์


เด็กชายอรรคพล ราชวงศา
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

บทเรียนออนไลน์
ชั้นประถมศึกษาปีที่4-6
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิทย์ คณิต ของ สสวท.

 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของกระทรวงศึกษาธิการ.
ประมวลภาพกิจกรรมของโรงเรียน
  ปีการศึกษา 2552 -2556
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ.
 สพป.นค.1
 สหกรณ์ครูหนองคาย
 สำนักงาน ก.ค.ศ.
 สกสค.
 สมศ.
 คุรุสภา
 สทศ.
 ก.พ.ร.
 สพค.
 สคบศ.
 สวทช.
 สสวท.
 สกอ.
 สอศ.
 สกศ.
หน่วยงานการศึกษา
เว็บลิงค์
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 สาระดีๆสำหรับคุณครู
 วิชาการดอทคอม
 ครูไทย
 ครูบ้านนอก
 คุณครูดอทคอม
 ครูระดมพล
 ครูมนตรี
 สหวิชาดอทคอม
 บ้านจอมยุทธ
 แสนสุขดอทคอม
 พันทิปดอทคอม
 หรรษาดอทคอม
 กล่องความรู้
 เวลาทั่วโลก
ลิงค์น่าเรียนรู้
 สารานุกรมสำหรับเยาวชน
 เครือข่ายกาญจนาภิเษก
 พจนานุกรมฯ พ.ศ.2542
 บทเรียนภาษาอังกฤษ
 การทดลองวิทยาศาสตร์
 true ปลูกปัญญา
 เด็กเก่งดอทคอม
 การศึกษาผ่านดาวเทียม
 คอมพิวเตอร์
 ประวัติศาสตร์ไทย
 วันสำคัญของไทย
 นักวิทยาศาสตร์ไทย
 นักวิทยาศาสตร์เทศ
 ลูกเสือ
 สังคมศึกษา
 ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
 ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
 แปลภาษาทั่วโลก
 ทดสอบไอคิว
โลกออนไลน์
เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ ไฮไฟฟ์ มายสเปซ บล็อกเกอร์ ทูมเบลอ บีโบ ออกัต
  hotmail
  Gmail
  Thaimail
  YahooMail
  Google
  Youtube
ทริคโปรแกรม
   ภาษา php ภาษา html dreamweaver โปรแกรมเขียนเว็บไชต์ namo โปรแกรมเขียนเว็บไชต์    flash โปรแกรมเขียนเกมส์ ภาพเคลื่อนไหว photoshop โปรแกรมตกแต่งรูปภาพ illustrator โปรแกรมตกแต่งรูปภาพ 3ds Max โปรแกรมเอนิเมชั่น    ภาษา Javascript ภาษา c,c++ access โปรแกรมฐานข้อมูล powerpoint โปรแกรมนำเสนอข้อมูล
พยากรณ์อากาศ
ราคาน้ำมันวันนี้
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ราคาทองคำ
ผู้ใช้งานตอนนี้
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกออนไลน์

จำนวนสมาชิก: 1
ยังไม่ยืนยัน: 944
สมาชิกคนล่าสุด: Admin
ระเบียบ/แนวปฏิบัติ
1
ระเบียบโรงเรียนบ้านเดื่อ
ว่าด้วยแนวปฏิบัติของนักเรียนและข้าราชการครูโรงเรียนบ้านเดื่อ
สำหรับนักเรียน

1. โรงเรียนเข้าเรียนเวลา 08.15 น. เลิกเรียนเวลา 15.30 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์
2. นักเรียนที่เป็นเวรประจำวันมาถึงโรงเรียนไม่เกินเวลา 07.30 น. และนักเรียนทุกคนมาถึงโรงเรียน ก่อนเข้าเรียน
3. นักเรียนมาถึงโรงเรียนตอนเช้าและกลับบ้านตอนเย็นต้องสวัสดีคุณครูเวรประจำวันที่หน้าประตูโรงเรียนและ
    ไหว้พระพุทธรูปทุกวัน
4. ผู้ปกครองนักเรียนมาส่งนักเรียนที่หน้าประตูโรงเรียน โดยมีครูเวรคอยรับและคอยส่งทุกวัน เลิกเรียนนักเรียนต้องเข้าแถว
    หน้าเสาธงตามหมู่ที่อยู่ของนักเรียน โดยเตรียมจักรยานมารอเข้าแถวแล้วแยกแถวเดินกลับ-แถวจักรยาน แถวเดินจะมีธงแดง
    ประจำหมู่นำแถวเดินทางกลับบ้าน ก่อนกลับนักเรียนทุกคนพร้อมกันสวดมนต์ไหว้พระและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
    ก่อนเดินทางกลับบ้านทุกวัน มีสารวัตรนักเรียนคอยบริการจราจรทั้งเช้า-เย็น
5. นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนทุกวัน ยกเว้นวันพุธแต่งกายชุดลูกเสือ-เนตรนารี และวันที่มีชั่วโมงพลศึกษาแต่งกายชุดกีฬาโรงเรียน
    และชุดนิยมไทยในทุกวันศุกร์
6. นักเรียนมีธุระออกนอกเขตบริเวณโรงเรียน ต้องขออนุญาตครูเวรประจำวันและครูประจำชั้นทุกครั้ง
7. นักเรียนระดับปฐมวัยพักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 11.30 น. เข้าเรียนช่วงบ่ายเวลา 12.30 น.
8. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 น. เข้าเรียนช่วงบ่ายเวลา 13.00 น.
9. สถานที่รับประทานอาหาร ขนม คือ โรงอาหาร อาคารอเนกประสงค์ ใต้ร่มจามจุรีใกล้โรงอาหาร
10. นักเรียนทุกคนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดห้องเรียน และเขตบริเวณโรงเรียน หากทิ้งขยะลง บนพื้น หรือรับประทานอาหาร
     ไม่ถูกที่ จะถูกปรับและถูกหักคะแนนความประพฤติ
11. นักเรียนทุกคนไม่เล่นในสิ่งที่เป็นอันตรายต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ปีนป่ายต้นไม้ หรือทำลายทรัพย์สมบัติของทางโรงเรียน
12. นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ ของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
13. นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ คือ กิน อยู่ ดู ฟังเป็น
14. นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนตามแนวทางโรงเรียนสีขาว คือไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด ไม่ทำสิ่งลามกอนาจารไม่เล่นการพนันทุกประเภท
     ไม่ทะเลาะวิวาท และไม่ลักขโมยของคนอื่น
15. โรงเรียนมีการบริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
16. โรงเรียนได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน
     และการปฏิบัติตนของนักเรียนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

        ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

สำหรับข้าราชการครู

1. ครูเวรประจำวันควรมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 07.30 น. ผู้ตรวจเวรมาถึงโรงเรียนไม่เกินเวลา 08.00 น. และปฏิบัติหน้าที่
    ของครูเวรประจำวันและผู้ตรวจเวรด้วยความรับผิดชอบ
2. ครูประจำชั้นมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 08.00 น. กำกับดูแลการทำความสะอาดเขตบริเวณที่รับผิดชอบให้สะอาด
3. โรงเรียนเข้าเรียนเวลา 08.15 น. เลิกเรียนเวลา 15.30 น. เลิกงานเวลา 16.30 น.
4. ครูเวรประจำวัน ครูประจำชั้น ควบคุมดูแลนักเรียนชั้นของตัวเองให้เรียบร้อย ในการร่วมจัดกิจกรรมประจำวัน ได้แก่
    กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมอาหารกลางวัน กิจกรรมแปรงฟัน
5. การแต่งกายของครู วันจันทร์ชุดตรวจการ วันอังคารเสื้อสีชมพู วันพุธ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี วันพฤหัสบดี
    ชุดสุภาพ/นิยมไทย/ วันศุกร์เสื้อกีฬาโรงเรียนสีม่วง
6. เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน เคารพอาวุโส สวัสดีกันตอนเช้า พูดจาสุภาพให้เกียรติกัน รักษามารยาทในสังคม
7. ออกนอกเขตสถานศึกษาในเวลาราชการ ให้บันทึกขออนุญาตต่อผู้บริหารโรงเรียนทุกครั้ง ถ้าใช้เวลาเกิน 3 ชั่วโมง
    ให้ลากิจครึ่งวัน และแจ้งฝ่ายวิชาการทราบทุกครั้งเพื่อจะได้จัดการสอนแทน
8. ส่งแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดประสบการณ์ และเอกสารทางวิชาการ ผ่านหัวหน้างานวิชาการ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
    ตรวจทุกวันจันทร์ และจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผน
9. การส่งงาน/การเสนองาน/การรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้บันทึกเสนอผ่านงานตามสายงาน หรือเวลาไปราชการ
    ประชุม/อบรม/สัมมนา เมื่อกลับมาต้องบันทึกรายงานผลต่อผู้บริหารโรงเรียน
10. การลากิจ/ลาป่วย/ไปราชการ ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ลากิจ ยื่นใบลาก่อน 1 วันและเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว
     จึงหยุดราชการได้
11. ห้ามสูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์ หรือเล่นการพนันในโรงเรียนโดยเด็ดขาด

        ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
อุย วงศ์ไชยา
(นายอุย วงศ์ไชยา)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อ


นโยบายการพิจารณาความดี ความชอบโรงเรียนบ้านเดื่อ

1. ได้คะแนนประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานร้อยละ 90 ขึ้นไป
2. ขาดราชการ/ลากิจหรือลาป่วยเกิน 6 ครั้ง/ขออนุญาตออกนอกเขตโรงเรียนด้วยภารกิจส่วนตัวบ่อยเกินไปไม่พิจารณา
3. ส่งแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดประสบการณ์/ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามเวลาที่กำหนด
4. เป็นครูมืออาชีพตั้งใจสั่งสอนอบรมศิษย์ด้วยความจริงใจ และปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ
    และอุทิศเวลาให้กับทางราชการ
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่สอนไม่ต่ำกว่าเป้าหมายของทางโรงเรียน
6. มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของทางราชการและของทางโรงเรียน
7. แสดงออกซึ่งความรักสามัคคีในโรงเรียน ไม่เห็นแก่ตัวและเอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน
8. ทำงานเป็นทีม เป็นทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดี ผ่านงานตามสายงานบังคับบัญชา
9. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพงดสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์ ในโรงเรียน
10. ไม่มีเล่นการพนันทุกประเภทในโรงเรียนโดยเด็ดขาด
อุย วงศ์ไชยา
(นายอุย วงศ์ไชยา)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อ


ครูเวรประจำวันโรงเรียนบ้านเดื่อ ปีการศึกษา 2553

วันจันทร์ 1. นายณรงศักดิ์ ทันแล้ว (หัวหน้า)
2. นางโสภา สีลาวงศ์
3. นางสมจิต วิชากูล
4. นางอังคณา นาราคาม
วันอังคาร 1. นายวีระพันธ์ พิมพ์พา (หัวหน้า)
2. นางวราภรณ์ ขันธ์เขต
3. นางสาวจิราภรณ์ กิตติยะวงศ์
4. นางนภาพร ศรีทัดจันทา
วันพุธ 1. นายอุดม ผุดผ่อง (หัวหน้า)
2. นางหนูเพียร เจียรวาปี
3. นางสุธีรา พาติกบุตร
4. นางประดับศรี สรรพศิลป์
วันพฤหัสบดี 1. นายดำรงค์ เจียรวาปี (หัวหน้า)
2. นางอุไรวรรณ จันทศิลป์
3. นางยุภา โคธิเสน
4. นางวิไลวรรณ มืดอินทร์
วันศุกร์ 1. นายสาคร ขันตี(หัวหน้า)
2. นายประยงค์ สีลาวงศ์
3. นางรุ่งลาวัลย์ ทันแล้ว
4. นางระเบียบ วิชากูล
5. นางสาวสมหะทัย พลตระกรรม
ครูเวรประจำวัน มีหน้าที่ ดังนี้
- การคอยรับ-ส่งนักเรียนเวลามา-เวลากลับที่หน้าประตูโรงเรียนกำกับ ดูแล การทำความสะอาดเขตบริเวณโรงเรียน การจัดกิจกรรมประจำวันทุกกิจกรรม การอบรมนักเรียน การรวบรวมสถิติการมาเรียนของนักเรียนลงป้ายสถิติ การเล่นของนักเรียน การออกนอกเขตบริเวณโรงเรียนตลอดจนการนำนักเรียนส่งโรงพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้ตรวจเวรประจำวันกลางวัน จันทร์-ศุกร์ มีหน้าที่ ดังนี้
- กำกับ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของนักเรียน-ครูเวรให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกำหนดเวลา ของการจัดกิจกรรมประจำวัน
มาตรฐานการจัดบรรยากาศชั้นเรียน โรงเรียนบ้านเดื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1

1. สัญลักษณ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ตารางสอน
3. ข้อตกลงประจำห้องเรียน
4. ตารางเวรประจำวัน
5. มุมส่งเสริมการอ่านและมุมประสบการณ์
6. ป้ายนิเทศ (เป็นปัจจุบัน)
7. ป้ายชื่อชั้นและชื่อครูประจำชั้น
8. เอกสารงานธุรการประจำชั้น
9. แผนภูมิการแสดงผลการเรียนของนักเรียน
10. ป้ายสถิติการมาเรียน
11. การจัดวางสื่อฯ หนังสือ แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน
12. ที่แสดงผลงานนักเรียน
13. จัดเก็บแก้วน้ำ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้าของนักเรียนให้เป็นระเบียบ
14. จัดโต๊ะ เก้าอี้ครู-นักเรียน สะอาด เป็นระเบียบ
15. กระดานดำ รางชอล์คสะอาด
16. จัดเก็บไม้กวาด ผ้าถูพื้น ถังขยะให้เป็นที่และเหมาะสม
17. พื้นห้อง ระเบียง หน้าห้อง ข้างห้อง หลังห้อง
18. นักเรียนแต่งกายสะอาดเป็นระเบียบ
19. ทะเบียนสื่อ วัสดุ-ครุภัณฑ์ของชั้นเรียน
มาตรฐานครูประจำชั้น / ประจำวิชา โรงเรียนบ้านเดื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1

1. ดูแล อบรมสั่งสอนนักเรียนในความรับผิดชอบทุกๆด้าน โดยมีการศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล และจัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ตามหลักสูตรปฏิบัติตนตามระเบียบและแนวปฏิบัติของโรงเรียน มีการเรียนรู้คู่คุณธรรมและมีบุคลิกภาพดี
2. จัดบรรยากาศในห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการพิเศษที่ได้รับมอบหมายให้ได้ตามมาตรฐานการจัดชั้นเรียน เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนกำกับ ดูแลเขตบริเวณรับผิดชอบของชั้นเรียนให้สะอาดเรียบร้อยและน่าอยู่น่าอาศัย
3. จัดทำเอกสารธุรการประจำชั้นเรียนให้เรียบร้อยครบทุกรายการพร้อมนำส่งให้ผู้บริหารสถานศึกษาตรวจตามกำหนด
4. เตรียมสอน โดยการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดประสบการณ์/ผลิตสื่อหรือเตรียมสื่อประกอบการสอนล่วงหน้า ส่งให้ผู้บริหารสถานศึกษาตรวจและอนุมัติแผนก่อนนำไปใช้จัดกิจกรรม การเรียนการสอน
5. มีแผนและมีการจัดกิจกรรมการสอนซิอมเสริมตามแผน และครูประจำชั้นต้องทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง
6. กำกับดูแลการจัดกิจกรรมประจำวันของนักเรียนให้สามารถดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยทุกกิจกรรม
7. จัดกิจกรรมแนะแนวให้กับนักเรียนในความรับผิดชอบ โดยการจัดกิจกรรมโฮมรูมทุกวัน
8. ทำการวัดประเมินผลการเรียนของนักเรียนตามสภาพจริง โดยจัดให้มีแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนทุกคน และมีการวัดประเมินผลการเรียนนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียน
มาตรฐานผู้ตรวจเวรประจำวัน โรงเรียนบ้านเดื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1

1. มาปฏิบัติราชการก่อนเวลา 08.00 น. และกลับหลังเวลา 16.30 น.
2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของครูเวรประจำวันให้ปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
3. กำกับดูแลรักษาความสะอาด ความเรียบร้อยเขตบริเวณ และอาคารสถานที่ของนักเรียนนักการภารโรง
4. กำกับดูแลการออกนอกเขตบริเวณโรงเรียนของนักเรียนและครู
5. กำกับดูแลการจัดกิจกรรมประจำวันของนักเรียนและการอบรมนักเรียนของครูเวรประจำวันหน้า เสาธงชาติตามแผนที่วางไว้
6. กำกับดูแลการบันทึกสถิติการมาเรียนของนักเรียนพร้อมลงป้ายสถิติ และบันทึกเวรประจำวันของครูเวรประจำวันให้เรียบร้อย
7. ตรวจเวรรักษาการณ์ตามคำสั่งของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
มาตรการควบคุมการใช้สาธารณูปโภค โรงเรียนบ้านเดื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1

1. ครู-นักเรียน เปิดไฟฟ้าในตอนกลางวันเพื่อให้แสงสว่าง เฉพาะจุดที่มีความจำเป็น และปิดไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้งานทุกครั้ง
2. นักการภารโรง เปิด-ปิด ไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างตามอาคารต่า งๆในเวลากลางคืน เฉพาะจุดที่มีความจำเป็น และรีบปิดไฟฟ้าเมื่อถึงเวลาเช้า
3. ครู-นักเรียนใช้เครื่องไฟฟ้าทุกประเภทเท่าที่จำเป็น เมื่อเลิกใช้แล้วให้ถอดปลั๊กไฟฟ้าทุกครั้งยกเว้นตู้เย็น
4. เปิดน้ำประปาใช้เท่าที่จำเป็น เมื่อมีน้ำประปารั่วซึมให้นักการภารโรงรีบซ่อมแซมทันที
5. การใช้โทรศัพท์โรงเรียนใช้ได้เฉพาะในราชการ โดยจัดทำบัญชีควบคุมการใช้
6. ปลูกฝังจิตสำนึกให้บุคลากรในโรงเรียนช่วยกันประหยัดน้ำ ประหยัดไฟฟ้า และประหยัดค่าโทรศัพท์เพื่อช่วยกันประหยัดงบประมาณของทางราชการ
มาตรการรักษาทรัพย์สินของโรงเรียนบ้านเดื่อ โรงเรียนบ้านเดื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1

1. ครู-นักการภารโรง สำรวจสายไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
2. ครูทุกคนจัดทำบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีอยู่ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการพิเศษที่รับผิดชอบ
3. นักเรียนและครูประจำชั้นช่วยกันปิดประตู หน้าต่างห้องเรียนหลังเลิกเรียนทุกวัน
4. นักการภารโรงดูแลความเรียบร้อยการปิดประตูหน้าต่าง และการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการพิเศษของทุกอาคารเรียน และอาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร และอาคารสหกรณ์ก่อนใส่กุญแจทุกห้อง
5. นักการภารโรงเปิดประตูรั้วโรงเรียน เวลา 07.00 น. และปิดประตูรั้วโรงเรียนเวลา 18.00 น.
6. นักการภารโรงเปิด-ปิดไฟฟ้าตามอาคารต่างๆในเวลาอันเหมาะสม ยึดหลักความประหยัดและคุ้มค่า
7. เวรประจำวันตอนกลางวัน เวรรักษาการณ์ตอนกลางคืน และผู้ตรวจเวรประจำวัน ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดหากมีการเสียหายให้รีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน
8. วัสดุ ครุภัณฑ์ในห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติกาพิเศษใดชำรุด ถ้าเสียหายเล็กน้อยสามารถซ่อมแซมได้ ให้ผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการซ่อมแซมทันทีหากเกินความสามารถรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการซ่อมแซมต่อไป
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอุย วงศ์ไชยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพงศกร ทองจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการพิเศษ
แนะนำบุคลากร

นายวีระพันธ์ พิมพ์พา
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย

นายสาคร ขันตี
ครูชำนาญการพิเศษศิลปะ

นายดำรงค์ เจียรวาปี
ครูชำนาญการพิเศษ
สุขศึกษา

นายณรงศักดิ์ ทันแล้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์

นางนภาพร ศรีทัดจันทา
ครูชำนาญการพิเศษ
การงานอาชีพ

นางอังคณา นาราคาม
ครูชำนาญการพิเศษ
การงานอาชีพ

นางสาวสมหะทัย พลตระกรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
ปฐมวัย

นางอุไรวรรณ จันทศิลป์
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย

นางหนูเพียร เจียรวาปี
ครูชำนาญการพิเศษ
สุขศึกษา

นางสุธีรา พาติกบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ
สังคมศึกษา

นางรุ่งลาวัลย์ ทันแล้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์

นางยุภา โคธิเสน
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย

นางสมจิต วิชากูล
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย

นางวราภรณ์ ขันธ์เขต
ครูชำนาญการพิเศษ
สุขศึกษา

นางโสภา สีลาวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ปฐมวัย

นางลัดดาวัน แพะขุนทด
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวหทัยรัตน์ โคตรชมภู
ครูอัตราจ้าง


นางสาวพนิดา วงศ์ไชยา
ครูอัตราจ้าง


นางสาวแรมจันทร์ พรหมเลา
ครูพี่เลี้ยง


นางวิมล พานทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

อัพเดทข่าวสาร
 ไทยรัฐ
 เดลินิวส์
 แนวหน้า
 คมชัดลึก
 เครือมติชน
 ข่าวสด
 สยามรัฐ
 สยามธุรกิจ
 ผู้จัดการ
 ไทยโพสต์
 บางกอกโพสต์
 บ้านเมือง
 ฐานเศรษฐกิจ
 ประชาชาติธุรกิจ
 กรุงเทพธุรกิจ
 The Nation
 สยามกีฬา
 ช่อง 3
 ช่อง 5
 ช่อง 7
 ช่อง 9 อสมท.
 ช่อง Thai PBS
 ช่อง NBT
 truevisionstv
 ihere.tv เจาะข่าวตื้น
รวมฟรีแวร์
 ไทยแวร์
 ฟรีแวร์
 ดาวน์โหลดดู
 ดาวน์โหลดดีดี
 สนุกดาวน์โหลด
 กระปุกดาวน์โหลด
 โอ้โฮดาวน์โหลด
 ฟรีดาวน์โหลดเกมส์
 ดาวน์โหลดฮันท์
 แวมไพร์ดาวน์โหลด
 โหลดทูเดย์
 ป๊อปฟรีแวร์
 โรทิบิทฟรีแวร์
 ดาวน์โหลดอุ๊ป
 เอกซ์ทีนดาวน์โหลด
 โหลดฟูลเวอร์ชั่น

เว็บไทยยอดฮิต 2013
อันดับ1 สนุกดอทคอม อันดับ2 กระปุกดอทคอม อันดับ3 เอ็มไทยดอทคอม อันดับ4 เด็กดีดอทคอม
อันดับ5 เอกซ์ทีนดอทคอม อันดับ6 ที่นี่ดอทคอม อันดับ7 ทรูไรฟ์ดอทคอม อันดับ8 สยามโซน อันดับ9 สยามก๊ฬา อันดับ10 สยามฮา
เว็บเปลี่ยนโลก 2013
อันดับ1 กูเกิล ปฏิวัติการค้นหาข้อมูล อันดับ2 วีกีพีเดีย สาราณุกรมที่มีทุกภาษาทั่วโลก อันดับ3 เฟซบุ๊ค โซเชียลเน็ตเวิร์ค อันดับ4 ยูทูป โลกของคลิปวีดีโอ อันดับ5 อีเบย์ การค้าขาย online อันดับ6 แนบเตอร์ สวรรค์ของนักฟังเพลง อันดับ7 ทวิตเตอร์ โซเชียลเน็ตเวิร์ค อันดับ8 อเมซอน สื่อกลางการค้า อันดับ9 เคร้กลิสต์ สุดยอดคอมมูนิตี้เว็ป อันดับ10 วีกีลิกส์ ความจริงที่ถูกเปิดเผย
พรีเมียร์ลีก2012-13
   อาร์เซนอล แอสตันวิลล่า แบล็คเบิร์น โบลตัน เชลซี    เอฟเวอร์ตัน ฟูแล่ม ลิเวอร์พูล แมนเชสเตอร์ซิตี้ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด    นิวคลาสเซิล นอริชซิตี้ ควีนสปาร์ค สโต๊กซิตี้ ซันเดอร์แลนด์    สวอนซี สเปอส์ เวสต์บรอม วีแกน วูล์ฟส์
บอลนอกแค่สะใจ
   บาร์เซโลน่า เรอัลมาดริด บาเลนเซีย    บาเยิร์น มิวนิค โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ เลเวอร์คูเซ่น    เอซี มิลาน อินเตอร์ มิลาน ยูเวนตุส    ลีลล์ โอลิมปิก มาร์กเซย โอลิมปิก ลียง    กลาสโกว์เรนเจอร์ กลาสโกว์เซลติก อาแจกซ์    พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น เอฟซี ปอร์โต้ สปอร์ตติ้งลิสบอน    การาตาซาราย ซีเอสเคเอ มอสโค โอลิมเปียกลอส
บอลไทยอยู่ในสายเลือด
   เมืองทองยูไนเต็ด บุรีรัมย์พีอีเอ ชลบุรีเอฟซี การท่าเรือไทยเอฟซี บางกอกกล๊าสเอฟซี    พัทยายูไนเต็ด โอสถสภา เอ็สซีจีสมุทรสงคราม บีอีซีเทโร ราชนาวีระยอง    อินทรีเพื่อนตำรวจ ทีโอทีแคท ทีทีเอ็มพิจิตร ศรีราชาเอฟซี ขอนแก่นเอฟซี    เชียงรายยูไนเต็ด ศรีสะเกษเอฟซี อาร์มี่ยูไนเต็ด น่าน เอฟซี ลำพูน วอริเออร์
ล็อกอิน
ชื่อ

รหัสผ่านถ้าคุณไม่ใช่สมาชิก
สมัครที่นี่

ถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.
ฝากข้อความ
คุณต้องล็อกอินก่อน

ยังไม่มีข้อความ
Language
Google Translation.
http://www.bandua53.org
เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
Tel :042445119 E-mail :bandua53@gmail.com
Since 12/10/2010